lidmaatschap contributie 

 

Contributie Hockeyclub Voorne

 

 

De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld en is, tenzij anders vermeldt, voor zowel het veldseizoen als het zaalseizoen. De contributie is inclusief een door HC Voorne afgesloten ongevallenverzekering en afdracht aan de KNHB.

 

Bij volwassen leden is de hoogte van de contributie afhankelijk van het type lidmaatschap.

 

Bij jeugdleden is de hoogte van de contributie afhankelijk van de leeftijdscategorie waartoe het kind behoord.

 

De volgende leeftijdscategorieën gelden voor het verenigingsjaar 2021 - 2022:

 

Categorie geboren van tot en met

 

A

1-10-2003

/

30-9-2005

B

1-10-2005

/

30-9-2007

C

1-10-2007

/

30-9-2009

D

1-10-2009

/

30-9-2011

E8

1-10-2011

/

30-9-2012

E6

1-10-2012

/

30-9-2013

F

1-10-2013

/

30-9-2014

FUNKEY

1-10-2014

/

30-9-2017Contributie 2020-2021Senioren

€ 358,00

(extra bijdrage 1e lijn: € 50,00)

Recreanten

€ 115,50

(geen zaalseizoen)

Halve competitie

€ 249,00

(veterinnen en veteranen)

Trainingslid

€ 200,00

A en B jeugd

€ 352,00

C en D jeugd

€ 331,00

E jeugd

€ 286,00

F jeugd

€ 175,50

Funkey

€ 161,50

G - GL jeugd

€ 150,50

(geen zaalseizoen)

Ondersteunend lid

€ 100,00

Inschrijfgeld

€   35,00


Gedragsregels leden en bezoekers Hockeyclub Voorne


Dit seizoen weer zelfwerkzaamheid, onderstaand na ALV 

 

• Het bestuur heeft de wens om te komen tot een ander systeem t.a.v. De zelfwerkzaamheid onder het motto: De vereniging zijn we allemaal.

• Hiervoor is ook input opgehaald bij ~ 30 leden.

• Afgelopen seizoen geen zelfwerkzaamheid in rekening gebracht, er zijn wel kosten voor inzet gemaakt.

• Dit jaar willen we gebruiken als overgangsjaar, waarbij we nog niet zonder de borg voor zelfwerkzaamheid kunnen.

• De huidige borg is echter niet dekkend voor de kosten wanneer er taken moeten worden uitbesteed.

• Daarom is het voorstel om de borg zelfwerkzaamheid voor het komende jaar te verhogen naar € 60,- per lid. 

 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
29-6 
Vrijwilligersbuffet
29-6 
Algemene Leden Verga
20-7 
HTT
Volledige agenda
Bestel clubkleding