htt nieuws 
Trainingsafspraken

Jongste Jeugd

Plezier en (individuele) techniek staat voorop

Bij de Jongste Jeugd staat niet het teamresultaat op 1, maar wel het helpen van de teamspelers en teamspeelsters om veel plezier te hebben in het spel. De fanatiekere kinderen en de minder fanatieke kunnen alleen een goed team vormen, als zij individueel, op hun eigen niveau, aanwijzingen krijgen. Daarbij heeft het HTT de steun van de coaches nodig; de minder fanatieke (en vaak technisch wat zwakkere) spelers dienen evenveel aandacht en steun te krijgen als de andere teamleden. Het kunnen omgaan met verschillende persoonlijkheden in een groep maakt een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van de kinderen (winnen en verliezen). Coaches en trainers die zichzelf slechts het winnen en resultaat ten doel stellen, passen niet in deze leeftijdsgroep.

Voor het coachen/begeleiden van Jongste Jeugdteams worden de ouders benaderd. Er wordt naar gestreefd om minimaal twee coaches per team te hebben. Dit voorkomt dat bij verhindering van een coach het team zonder komt te staan. De coaches van de Jongste Jeugdteams worden vanuit de vereniging begeleid. Via coach-ochtenden / workshops wordt naast een uitleg over de gang van zaken rond wedstrijden ook aandacht gegeven aan techniek en tactiek. Een coach is immers een onmisbaar onderdeel in het opleidingstraject van de kinderen.

Spelregeluitleg

In de wedstrijden van de Jongste Jeugd is er nog geen sprake van 'echte' scheidsrechters. In plaats daarvan zijn er 'spelbegeleiders'. Zij begeleiden de wedstrijd in het veld met behulp van fluitje en verbale uitleg aan de hand van de hockeyspelregels.

De rol van spelbegeleider kan door elke ouder op zich genomen worden. HC Voorne adviseert om deze rol bij toerbeurt toe te wijzen aan alle ouders. Hierdoor raakt elke ouder betrokken bij de wedstrijd en zijn het niet altijd dezelfden die fluiten. Een spelbegeleider neemt kennis van de spelregels van het 3tal/6tal of 8tal hockey en past deze toe in de wedstrijd. En geeft tijdens de wedstrijd waar nodig uitleg aan de spelers. Elk jaar organiseert HC Voorne spelregel uitleg avonden voor alle ouders van kinderen in 3tallen, 6tallen en 8tallen, zodat zij in staat zijn om de rol van spelbegeleider op zich te nemen. Of simpelweg omdat het voor ouders natuurlijk goed is om de spelregels te kennen van de sport van je zoon of dochter.


 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
15-12 
Christmas Karaoke Pa
14-1 
Nieuwjaarsreceptie
17-2 
Word de kampioen
9-6 
Kampioenenparade
15-6 
Jongste jeugd dag (s
5-9 
hapdag 2024 (voor bi
Volledige agenda
Bestel clubkleding