De Club 

Hockeyclub Voorne

Hockeyclub Voorne is opgericht in 1971 en het complex is gevestigd aan de Boerseweg in Hellevoetsluis. Hockeyclub Voorne is een regionale club waar sportiviteit en respect nauw met elkaar samen gaan. En waar inmiddels uitgebreid stil word gestaan bij prestaties en ontwikkeling van de leden. Sinds de oprichting is de club gestaag gegroeid en momenteel zijn er ruim 500 leden actief. Het eerste damesteam en het eerste herenteam spelen al jaren verdienstelijk mee in de KNHB-bondscompetitie en spelen nu beide in de derde klasse. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de jeugd; verscheidene eerste jeugdteams spelen ieder jaar weer in de hoogste regionale competities. In 2019 zijn de velden en het terrein grondig vernieuwd. Het complex bestaat uit een water kunstgrasveld, een semi water en een zand ingestrooid kunstgrasveld. Sinds 2019 heeft de club ook een hockeydome die we met trots de Voornedome noemen waardoor er in de winterperiode ook op het complex gespeeld kan worden. Gelegen naast het hoofdveld beschikt de vereniging over een tribune die plaats biedt aan ongeveer 150 personen en over een gezellig clubhuis met ruime kleedkamers.

De ambitie van Hockeyclub Voorne is het niveau van de jeugd structureel naar een hoger niveau te krijgen om op deze wijze onze sportieve doelen voor Heren 1 en Dames 1 te realiseren. Daarnaast is het ook van groot belang dat de recreatieteams de aandacht krijgen die ze verdienen door goede trainingen en andere faciliteiten te bieden.

 

 

Identiteit


Wij vinden het belangrijk dat (jeugd)leden, ouders / verzorgers maar ook bezoekers zich voor, tijdens en na een training of wedstrijd thuis voelen bij Hockeyclub Voorne. De vereniging en met name ons clubhuis dient ene plek te zijn waar positieve herinneringen ontstaan, levendig en met ruimte voor ontmoetingen en ontspanning.

 

Om dit te realiseren draait het binnen onze vereniging om sportiviteit en respect, betrokkenheid en gezelligheid. Vanuit dit perspectief doen de leden en ouders veel vrijwilligerswerk voor de club.

 

 

Sportieve ambitie


Binnen het jeugdopleidingsplan streven wij voortdurend naar het aanbieden van faciliteiten voor de breedte- en lijn teams met ruimte voor ambitie. Plezier staat hierbij altijd voorop.

 

Trainers, coaches en scheidsrechters worden opgeleid en vanuit de technische commissie (HTT) verder begeleid. Keepers worden apart opgeleid door een vaste keepertrainer die met moderne hulpmiddelen de trainingen verzorgd. Kortom, wij streven ernaar een omgeving te bieden waarin iedereen de vaardigheden van het hockeyspel kan ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Met veel plezier.

 

De jeugdteams spelen op passend niveau en bij de Jongste Jeugd staat leren met plezier hoog in het vaandel. De seniorenteams bestaan uit heren, dames en veteranen. Daarnaast wordt er enthousiast Trimhockey (hockey zonder competitie) beoefend. Met name door ouders waarvan de kinderen hockeyen en die zelf de sport niet beoefenen, wordt hiervan gebruik gemaakt.

 

 

Leden- en vrijwilligersbeleid


Om onze ambities waar te maken, is ledenbehoud en –groei een belangrijke doelstelling van de vereniging. Zowel in de jeugd, met name het aanbod van onderaf, als bij de senioren onder het mom van een leven lang bewegen, zie wij een noodzaak en de mogelijkheden om het aantal leden te laten groeien. Samenwerking met externe partijen wordt daarbij niet uitgesloten, bij voorkeur aanvullend en versterkend.

 

Zichtbaarheid lokaal en op Voorne is daarbij van groot belang. Onze identiteit dient herkenbaar te zijn voor nieuwe leden en partners, maar ook voor leden die omwille van studie of werk tijdelijk minder betrokken zijn bij de vereniging en op een later tijdstip weer terug willen keren. Door middel van communicatie en activiteiten zullen wij blijvend de aandacht op HC Voorne moeten vestigen.

 

Dat geldt ook voor onze vrijwilligers. Onder het motto "vele handen maken licht werk” zijn wij voortdurend op zoek naar enthousiastelingen die zich onbezoldigd in willen zetten voor de vereniging. Door hen regelmatig in het zonnetje te zetten, streven wij ernaar om onze waardering uit te spreken en deze zo belangrijke groep te laten groeien.

 

 

Maatschappelijke positie


Op individueel niveau is sport en bewegen onmisbaar voor de totale ontwikkeling van een kind. Sport heeft naast dit individuele belang voor kinderen ook een maatschappelijk belang. Sport is goed voor de sociale omgangsvormen.

 

Jongeren leren door te hockeyen in teamverband om te gaan met regels, met elkaar en met normen en waarden. De hockeysport kent ook een mentaal aspect. Door te hockeyen leert een kind om te gaan met verlies en winst en leert een kind door te zetten en ergens goed in te zijn. Tot slot draagt sport ook bij aan een gezonde samenleving.

 

Hockeyclub Voorne is zich bewust van haar positie in de maatschappij en biedt daarom naast de reguliere hockeysport ook bij voldoende animo G-hockey aan voor spelers met een

verstandelijke beperking. Daarnaast zoeken wij actief naar mogelijkheden voor het aanbieden van rolstoelsport, ouderensport en ondersteuning bij taalintegratie.

 

 

Financiën en faciliteiten op orde

 

Om onze ambities verder waar te maken, is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in verder het financieel gezond maken en houden van de vereniging. En dat willen we natuurlijk ook blijven. Onze vereniging draait in grote mate op contributies, een incidentele schenking of subsidie, inkomsten uit het clubhuis, activiteiten en sponsoring.

 

De grote investeringen die wij achter de rug hebben, dragen bij aan het op orde brengen en verbeteren van de hockeyfaciliteiten. Wij willen onze leden de best mogelijke faciliteiten bieden om de hockeysport te kunnen bedrijven. Alles met een plan, want zonder plan geen geld.

 
Inschrijfknop
Afgelastingen
Momenteel zijn er geen afgelastingen.
 
Mijn Team
Agenda
15-12 
Christmas Karaoke Pa
14-1 
Nieuwjaarsreceptie
17-2 
Word de kampioen
9-6 
Kampioenenparade
15-6 
Jongste jeugd dag (s
5-9 
hapdag 2024 (voor bi
Volledige agenda
Bestel clubkleding